Chirurgia


– Do zabiegów stosujemy bezpieczne środki do premedykacji i znieczuleń ogólnych.
– Wykorzystujemy różne metody anestezji : iniekcyjne, iniekcyjne w systemie TIVA oraz uznane za najbezpieczniejsze: gazowe.
– W czasie zabiegu u pacjenta monitorowane są : puls, oddechy, wysycenie tlenem krwi i zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu
– Szeroki zakres zabiegów chirurgii planowej jak i wypadkowej. Profesjonalne protokoły anestezji i monitoringu pozwalają maksymalnie obniżyć ryzyko powikłań w czasie zabiegu.
– Dzięki respiratorowi mamy możliwość kontrolowania i wspomagania oddychania w czasie operacji.
– Posiadamy możliwość podawania tlenu dla potrzebujących tego pacjentów w czasie i po zabiegu.

– Minimalizujemy krwawienie stosując cięcie i koagulację przy pomocy lasera chirurgicznego.
– Wszystkie narzędzia są każdorazowo starannie czyszczone i poddawane procesom sterylizacji za pomocą autoklawu.
– Wykonujemy zabiegi standardowe: jak sterylizacja zwierząt i szycie ran oraz skomplikowane zabiegi specjalistyczne w obrębie: jamy miednicznej, brzusznej, klatki piersiowej, głowy, szyi, oraz zabiegi okulistyczne i ortopedyczne.
– Nie wykonujemy zabiegów kopiowania uszu, ogonów u psów oraz usuwania pazurów u kotów . Uważamy te zabiegi za nieetyczne.