Interna

Szeroka dziedzina nauki jaką jest interna międzygatunkowa, zmusza do intensywnej pracy cały zespół lekarski.

Głęboka wiedza oraz zdolność analitycznego myślenia jest niezbędna do postawienia prawidłowej diagnozy, będącej wyjściem do skutecznego leczenia.

Znajdując nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów wewnętrznych,wdrażamy odpowiednie leczenie lub minimalizujemy niekorzystne skutki choroby.

Stosujemy odpowiednie do każdego przypadku leki oraz terapię wspomagającą, jeśli takowa okaże się potrzebna, np.odpowiednia dieta.

 

Szczegółowy wywiad popieramy badaniem klinicznym, testami laboratoryjnymi oraz badaniami specjalistycznymi.

Zajmujemy  się  leczeniem stanów nagłych oraz chorób przewlekłych takich jak cukrzyca,alergie, choroby trzustki,wątroby,nerek itp.